Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

ในชีวิตประจำวัน พบว่าน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี สารส่วนใหญ่จึงละลายได้ดีในน้ำ แต่สารบางชนิด ไม่สามารถละลายในน้ำได้ แต่จะละลายได้ดีในตัวทำละลายอื่นๆ เช่น แอลกอฮอล์ เฮกเซน น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน โทลูอีน เป็นต้น

การละลายของสารแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลาย และอุณหภูมิ คือ สารชนิดหนึ่งจะสามารถละลายได้ดี ในตัวทำละลายชนิดหนึ่งแต่อาจจะไม่ละลายหรือละลายได้น้อยในตัวทำละลายอีกชนิดหนึ่ง เช่น เกลือแกงละลายได้ดีในน้ำแต่ไม่ละลายในน้ำมัน   หรือลูกเหม็นละลายได้ใน                         เฮกเซนแต่ไม่ละลายในน้ำ

 

ที่อุณหภูมิเดียวกันสารต่างๆจะมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายเดียวกันได้ต่างกัน เช่น ที่อุณหภูมิ 250c โซเดียมไนเตรด (NaNO3) ละลายได้ 89 กรัม ต่อน้ำ 100 กรัม  ในขณะที่                                    โพแทสเซียมไนเตรด  ( KNO3 ) ละลายได้ 40 กรัม ต่อน้ำ 100 กรัม ซึ่งถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปการละลายของสารแต่ละชนิด ก็จะเปลี่ยนไปด้วย  สารส่วนใหญ่จะละลายได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ยกเว้นพวกก๊าซ นอกจากนี้การละลายของสารขึ้นอยู่กับความดันด้วย เช่นการละลายของแก๊ส CO2 ในน้ำจะพบว่าเมื่อเพิ่มความดันแก๊ส CO2 จะสามารถละลายในน้ำได้มากขึ้น แต่ถ้าลดความดันแก๊ส CO2 จะละลายได้น้อยลง สังเกตจากการเห็นฟองก๊าซปุดขึ้นมาเมื่อเปิดขวดน้ำโซดา

 

จากที่กล่าวมาจะสามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในละลายของสารขึ้นอยู่กับ

  1. 1. ชนิดของตัวทำละลาย
  2. 2. ชนิดของตัวถูกละลาย
  3. 3. อุณหภูมิ
  4. 4. ความดัน

 

 

Advertisements

4.5การละลายของสาร_กิจกรรมการทดลอง

Facebook เริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี 2547 ก่อตั้งโดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก นักศึกษาหนุ่มวัย 25 ปี
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในปี 2552 มีผู้ใช้งานมากถึง 150 ล้านคนทั่วโลก
ซึ่งอัตราการเพิ่มของสมาชิกใหม่เฉลี่ย 550,000 คนต่อวัน

<h2>ในอำเภอลอง  จังหวัดแพร่    เรามีภูเขาหินปะการัง ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก
และการชะล้างพังทลายของหินที่ใช้เวลาหลายล้านปี    มีลักษณะคล้ายปะการัง</h2>

นักเรียนคิดว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม ในธรรมชาติ หรือเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม   เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ในธรรมชาติ    เรื่องของโครงสร้างโลกมีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้ รู้แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร

ลองมาศึกษากัน

โลกเิกิดขึ้นได้อย่างไร

นำเสนอจาก…

ดูวีดีโอเรื่องภูเขาไฟกันหน่อย…

เอกสารประกอบ


เปิดดูกัน

เรียนรู้แล้วได้อะไร ทดสอบดู…….


เว็ปที่เกี่ยวข้องมีความรู้หัวใจแค่ใหนลองทดสอบแบบทดสอบดู…

ภาพจาก http://www.oknation.net/blog/Nooant/2009/03/02/entry-1

การลำเลียงสารไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกายจำเป็นต้องอาศัยระบบการไหลเวียนเลือด
ระบบการหมุนเวียนของเลือดภายในร่างกายมนุษย์มีลักษณะเปรียบได้กับเครื่องสูบน้ำ
กล่าวคือ   “หัวใจ” จะทำหน้าที่เป็นเครื่องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย โดยเลือดจะถูกนำไปตามท่อที่เรียกว่า หลอดเลือด หัวใจ เลือด และ   หลอดเลือด ประกอบกันเป็นระบบเลือด เลือดไหลเวียนไปตามหลอดเลือดในร่างกายของเรา รอบแล้วรอบเล่า

การลำเลียงสารไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกายจำเป็นต้องอาศัยระบบการไหลเวียนเลือดระบบการหมุนเวียนของเลือดภายในร่างกายมนุษย์มีลักษณะเปรียบได้กับเครื่องสูบน้ำ กล่าวคือ  “หัวใจ” จะทำหน้าที่เป็นเครื่องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย โดยเลือดจะถูกนำไปตามท่อที่เรียกว่า  หลอดเลือด หัวใจ เลือด และ   หลอดเลือด ประกอบกันเป็นระบบเลือด เลือดไหลเวียนไปตามหลอดเลือดในร่างกายของเรา   รอบแล้วรอบเล่า

http://www.slideshare.net/krutoyous/ss-3612868

เรียนรู้หัวใจ(youtube)

เรียรู้หัวใจ(swf)

หัวใจ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นาฬิกาชีวิต

ไปเล่นเกมกันดู